014 41 69 39

Talk to us!

Get in touch

Privacyverklaring

Gilbo BV hecht veel belang aan een kwalitatieve dienstverlening. Dat vereist het verzamelen van persoonsgegevens, welke met respect en voorzichtigheid behandeld moeten worden.

In deze privacyverklaring leggen wij je graag uit welke gegevens we van jou bijhouden en waarom.

Wie verwerkt uw persoonsgegevens?

Gilbo BV, met maatschappelijke zetel in Karel Oomsstraat 25, 2300 Turnhout, ingeschreven in de KBO onder het nummer BE 0424.984.417 (hierna “Gilbo BV” en “Wij”) is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Waarom verzamelen wij persoonsgegevens?

Gilbo BV verzamelt en verwerkt persoonsgegevens in het kader van klanten- en orderbeheer (o.a. offerteopvolging, klantenadministratie, opvolgen ven bestellingen/leveringen, facturatie, betalingsopvolging en service na-verkoop).

Wij gebruiken jouw gegevens niet voor direct marketing.

Hoe verzamelen wij persoonsgegevens?

Jouw gegevens verkrijgen wij rechtstreeks van jou via een gesprek in de toonzaal, telefonisch contact of mailuitwisseling. Het is ook mogelijk dat wij jouw gegevens verkrijgen van jouw aannemer of architect waarmee je samenwerkt.

Welke persoonsgebonden gegevens verzamelen we?

  • Je voornaam, naam, facturatie – en leveradres en land.
  • Professionele gegevens zoals je bedrijfsnaam en BTW nummer (indien van toepassing)
  • Je contactgegevens zoals telefoonnummer en/of e-mailadres.
  • Je betaalgegevens bij overschrijving.
  • Je facturatiegegevens als er een factuur opgemaakt wordt.

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

Zo lang dit nodig is voor het correct uitvoeren van onze dienstverlening, alsook om een correcte na-verkoop te garanderen.
Zo lang dit noodzakelijk is om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen.

Worden je gegevens doorgegeven aan derden?

Uw gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt in het kader van klantenbeheer, leveranciersbeheer, boekhouding en communicatie.

Ze kunnen voor bepaalde diensten of opdrachten worden doorgegeven aan andere data- verwerkers/leveranciers waar wij een beroep op doen. Deze partijen garanderen dat zij de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Recht van inzage of wijziging van persoonsgegevens

Je kan steeds op eenvoudig verzoek jouw persoonsgegevens opvragen en foutieve of onvolledige informatie laten verbeteren. Je kan beslissen je persoonsgegevens te laten verwijderen, tenzij deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van contractuele of wettelijke verplichtingen.

Bij vragen tot toegang of verbetering van gegevens vragen we u om steeds een kopie van uw identiteitskaart bij te voegen zodat we uw identiteit kunnen verifiëren vooraleer we deze informatie meedelen. Je kan hiervoor bellen naar 014/41.69.39 of mailen naar info@gilbotegels.be

Vragen ivm privacybeleid ?

Voor verder informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid kan u ons telefonisch bereiken op 014 41 69 39 of per mail via info@gilbotegels.be Als je toch nog het gevoel hebt dat je vraag niet voldoende beantwoord werd, kan je de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer raadplegen op https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/

Mogelijke wijzigingen privacybeleid

De verwerking van persoonsgegevens kan evolueren naar aanleiding van gewijzigde diensten of wijzigingen in de privacywetgeving. Gilbo BV behoudt zich dan ook het recht voor om dit privacybeleid aan te passen indien nodig.

U kan het actuele privacybeleid steeds raadplegen op onze website.